Lærlinger hos Fabtech

Fabtech as på Ågotnes har flere lærlinger, de rekrutterer gjennom lærlingordningen. De har pr. i dag en ordinær lærling, to som holder på med fagbrev nummer 2 og en som holder på med teknisk fagskole! Felles for dem alle er at de har vært lærlinger gjennom Live2Learn flerfaglig opplæringskontor.

At lærlingen har lyst å lære, kommer presis på jobb, og våger å spørre hvis det noe som er uklart, er det Fabtech vektlegger når de søker etter lærlinger.

Ungdom er veldig opptatt av muligheter, og det er noe de får hos Fabtech! At en ønsker flere fagbrev eller videreutdanning, blir sett på som positivt! 

 

INTERVJU MED INDUSTRIRØRLEGGER LÆRLING MATHIAS

Kan du fortelle litt om overgangen fra skole til læreplass?

Jeg tok et ufrivillig friår etter VG2 Industriteknologi på grunn av olje-nedtur i industrien og det var vanskelig å få læreplass. Jeg jobbet i butikk og trivdes med det. Fikk så tilbud om læreplass i industrirørleggerfaget og var glad for at jeg kunne ta en utdannelse som passet teoribakgrunnen min - VG1 TIP og VG2 Industriteknologi.

Jeg visste ikke så mye om industrirørleggerfaget fra før, så det ble litt tilfeldig at jeg endte opp her. Jeg angrer ikke på valget, og synes faget er både gøy og interessant.

På skolen var det ikke alltid så motiverende, heller ikke bestandig så lett å forstå hvordan teorien skulle brukes i praksis. Når en jobber eller er lærling blir det mer personlig, og jeg opplever at det forventes at jeg skal jobbe mer og mer selvstendig. Det er motiverende og kjekt å ha noe meningsfylt og nyttig å gjøre på.

Det overrasket meg nok at det er mye mer seriøst å være i lære/jobbe enn å gå på skole. En må stå på, være ansvarsbevisst og delta i faglige diskusjoner. Når en jobber med erfarne kolleger er det også lurt å være ydmyk, slik at de rundt deg har lyst til å svare på spørsmål og hjelpe deg.

Jeg har nå 7 måneder igjen av læretiden og det kjennes som jeg har vært her lenge, samtidig som tiden har gått veldig fort.

Den viktigste erfaringen jeg tar med meg fra læretiden i industrirørleggerfaget er at en må være «pirkete» og nøye på toleranser. Vi jobber med rør-konstruksjoner, monterer rør som skal passe sammen, gjerne med noe som for eksempel allerede er installert på en oljeplattform, og da er det viktig at det er riktig på første forsøk.

Det som kan være utfordrende i dette faget er å kunne lese og forstå ISO tegninger. (En isometrisk tegning er en tegning av et tredimensjonalt objekt i to dimensjoner på en slik måte at man i noen retninger har en bestemt målestokk) Jeg har fått god tid til å øve meg og synes det går greit nå.

Egenskaper det er nyttige å ha i dette faget er forståelse for matte, da det er litt utregninger. Ellers forventes det at jeg spør når jeg er usikker, og at jeg klarer å samarbeide med kollegene mine. Av og til må jeg jobbe sammen med de som er på plate, så samarbeid er viktig. 

Jeg bor for tiden hjemme, men planen er å flytte når jeg hat tatt fagbrev, og fått fast jobb. Det er ekstra kjekt å få lønn i læretiden, og siden jeg bor hjemme kan jeg spare litt og samtidig ha råd til å gjøre gøye ting. Jeg ser frem til å bo for meg selv, og er glad for at jeg har fått spart litt og har bedre mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Jeg ønsker å fortsette å jobbe innen yrket når jeg har bestått fagbrevet. Instruktøren min Aleksander går på teknisk fagskole, og jeg tenker at det er noe jeg også har lyst til. Ønsket er å gå på skole samtidig som jeg kan jobbe. Hvis jeg ikke får tilbud om jobb, tenker jeg å videreutdanne meg.

Jeg vil anbefale andre å ta fagbrev i som industrirørlegger. Det er et aktivt fag, så hvis du liker å være i bevegelse og samtidig jobbe med utfordrende oppgaver vil du like industrirørleggerfaget.

IMG 2730 Fabtech 6

 Instruktør Aleksander i faglig diskusjon med Mathias som er industrirørleggerlærling.

 

FAGBREV NUMMER 2

Dag Inge tok fagbrev som platefagarbeider i 2015, og Alexander i 2009. Begge holder nå på med fagbrev nr. 2 i industrirørleggerfaget.

De valgte å ta et fagbrev til for å ha mer variasjon i det daglige arbeidet og flere muligheter i arbeidsmarkedet. De har begge vært med på nedtur i oljeindustrien og kjent på kroppen hvordan det føltes når arbeidsplassen ble lagt ned. Lønn har også vært en motivasjonsfaktor for å ta ett fagbrev til.

Ved riktig VG1 og VG2 teoribakgrunn samt et fagbrev, er læretiden for fagbrev nr.2 ett år. I utgangspunktet skal ett år i lære være lang nok tid, men det har vært noen utfordringer, grunnet at bedriften ofte har hatt veldig bruk for dem som platearbeidere. Til tider litt frustrerende, men nå er «støtet» satt inn og begge to skal ta fagbrev våren 2020.

De har hatt god nytte av plate-fagbrevet nå som fagprøven i industrirørleggerfaget nærmer seg. Begge to kjenner bedriften, kulturen, HMS rutinene og hva som kreves av dokumentasjon til de forskjellige jobbene. Alexander og Dag Inge føler seg også godt forberedt på grunn av flere års arbeidserfaring.

Nytt for begge to er å lese og forstå ISO tegninger som er helt annerledes enn plate-arbeidstegninger. Her må de jobbe fysisk med faget for å klare å forstå og vite hvordan rørene skal monteres sammen. 

Det beste med å være i jobb er å ha noe fast å gå til, mener begge. At dagene er varierte med både rutinearbeid og passe med utfordringer, og selvfølgelig er det å tjene penger også kjekt og nødvendig.

Selv om både Dag Inge og Alexander har valgt fagbrev nr.2 ser de ikke bort ifra at teknisk fagskole er noe de vil ta på sikt. Eller kanskje enda et fagbrev? Mulighetene er mange.

IMG 2744 Fabtech 2

Dag Inge konsentrer seg, viktig å være nøye.

IMG 2741 Fabtech3

Alexander sjekker ut dokumentasjonen og ISO tegningene til arbeidsordren han jobber med.

 TEKNISK FAGSKOLE

Aleksander var ferdig i lære som industrirørlegger i 2014. Mange av kollegene hans tok teknisk fagskole, noe som motiverte og inspirerte Aleksander. Av ulike grunner gikk det to år fra han fullførte fagbrevet, til han startet på teknisk fagskole.

Om noen måneder har han fullført skolen. Studiene har han tatt på deltid over 3 år, samtidig som han har gått i full jobb, så det er viktig å være strukturert og disiplinert!

Aleksander mener at fangbrevutdanning, og deretter fagskole utdanningen er en god fremtidsinvestering, og noe han absolutt vil anbefale.

Dersom en er medlem i en organisasjon, kan det være lurt å sjekke om de har/tilbyr utdanningsmuligheter. Ved starten av 2020 var det på Finn.no over 50 ledige stillinger for de som har tatt utdannings kombinasjonen fagbrev – teknisk fagskole!

IMG 2730

Aleksander og Mathias samarbeider om å kontrollere at målene er riktige.