Fagene våre

Vi søker godkjenning i de fagene som våre medlemsbedrifter til en hver tid ønsker. Under læreplasser kan du filtrere på hvilke fag den enkelte medlemsbedrift er godkjent i.

Link til Utdannings-direktoratet (UDIR) og alle godkjente læreplaner