Faglig leder

Faglig leder skal være en person som enten:

  • har fagbrev
  • har høyere utdanning i det aktuelle faget
  • har minst 6 års arbeidserfaring fra faget (gjelder kun i spesielle tilfeller)

Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften, og han/hun:

  • skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden
  • har ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging
  • skal plassere lærlingen på rett sted i bedriften, der det er arbeidsoppgaver som er i tråd med kompetansemålene, og som lærlingen kan mestre. Opplæringskontoret har utarbeidet opplæringsbok som skal benyttes aktivt av lærling i læretiden
  • velger ut instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person
  • har ansvaret for mottak av den enkelte lærling
  • skal tilrettelegge for avvikling av fagprøve ved bedriften
  • er pålagt å ta fagligleder- instruktørkurs i regi av fylkeskommunen. Sjekk ut når neste kurs arrangeres (det er pr. i dag ikke satt opp kurs i regi av Vestland Fylkeskommune )