Hvordan bli lærebedrift?

Bedriften må ha en faglig utdannet person (fagbrev eller lang og allsidig praksis i faget) som får rollen som faglig leder og som i samarbeid med L2L blir ansvarlig for opplæringen.

Etter opplæringsloven - videregående opplæring i bedrift skal bedriften utarbeide en intern opplæringsplan for lærlingen. For å sikre at lærlingen får den opplæringen han/hun skal ha, må bedriften stille til rådighet personer (fadder/instruktør) som skal følge opplæringen i bedrift, sammen med faglig leder. Dette for å kvalitetssikre opplæringen. L2L kan bidra her.

Produksjon og teknisk utstyr som gjør det mulig å gi opplæring etter læreplanen for faget.

Det er viktig og nødvendig at bedriften informerer om de regler som gjelder på arbeidsplassen, slik at lærlingen raskt og effektivt kan bli kjent med de generelle reglene i arbeidslivet. Bedriften må sikre at lærlingen får opplæring i arbeidsreglementet samt hva konsekvensen vil være dersom det blir brudd på reglementet.

Minimum en gang i halvåret skal bedrift, L2L og lærling ha en veiledningssamtale og lærling skal få en skriftlig tilbakemelding.

Prosedyre - Hvordan bli medlem av L2L og godkjent lærebedrift (L2L)

Firmaopplysninger (L2L)

Tilslutningsavtale (L2L)

Søknadsskjema for godkjenning av ny lærebedrift (Vestland fylkeskommune)

Endringsskjema, feks nytt fag, ny faglig leder (Vestland fylkeskommune)

Endringsskjema lærekontrakt (Vestland fylkeskommune)

Bestille klistremerke "Vi har lærling" "Godkjent lærebedrift" (Udir)