Inntak av lærlinger

L2L har kontinuerlig inntak av lærlinger, men hoved søknadsfrist er 1.mars for elever som ønsker læreplass.

Vi samarbeider med forskjellige skoler, deltar på messer og holder forskjellige foredrag for å nå ut til elevene. Den enkelte elev søker selv læreplass direkte til L2L. Vi gjennomfører intervju med aktuelle kandidater som blir vurdert sammen med den aktuelle bedriftens behov.

Det vi legger vekt på er at de er motivert, har orden og gode holdninger samt greie karakterer og lite fravær. I tillegg vil det være en fordel om de kommer fra regionen.

Vi er opptatt av kvalitet i det vi gjør og bestreber oss på å tilby riktige kandidater innen de forskjellige fagene til de forskjellige medlemsbedriftene. Når vi mener å ha funnet passende kandidater er det opp til bedriften å vurdere og ta en endelig avgjørelse.

Dersom det er ønskelig å ta inn lærlingen(e) signeres kontrakt mellom lærling og L2L.

Det benyttes et ferdig kontraktformular fra fylket, læreplan og læreløpet blir fastsatt.  L2L følger opp lærlingen i hele læreperioden frem til bestått fagprøve.

Prosedyre - Ansettelsesprosess for nye lærlinger (L2L)

Skjema for inntak av lærlinger (L2L)