Instruktør

Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet.

Instruktøren er dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Det er viktig at en instruktør formidler blant annet hvordan lærlingen utfører godt arbeid, hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger, hvordan behandle kunder, renhold og orden, ansvar når det gjelder forbedring og utvikling i bedriften.

Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får lærerike og relevante arbeidsoppgaver, og for faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet.
Det er viktig å la lærlingen jobbe selvstendig under oppsyn av en instruktør som hjelper og veileder underveis. Når oppgaven er utført skal lærlingen og instruktøren diskutere arbeidsprosessen, resultatet og om muligheter for å gjøre jobben enda bedre.

Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende trives med å ha kontakt med ungdom og har god fagkompetanse. En god instruktør skal motivere og skape tillit hos lærlingen.

 

Faglig leder / instruktør skal:

  • Sette seg inn i målene i læreplanen
  • Påse at det er progresjon i opplæringen
  • Ha fokus på HMS
  • Demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres
  • Observere og vurdere lærlingen
  • Stille gode spørsmål til lærlingen slik at han / hun blir bevisst på egen læring
  • Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid
  • Vise lærlingen hvordan han/ hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å dokumentere arbeidet
  • Delta på vurderinger sammen med lærling og opplæringskontoret
  • Ønskelig at en gjennomfører fagligleder- instruktørkurs i regi av fylkeskommunen. Sjekk ut når neste kurs arrangeres (det er pr. i dag ikke satt opp kurs i regi av Vestland Fylkeskommune )