Praksiskandidat

I dagens samfunn med strenge krav til utførelse av diverse oppdrag og arbeidsoppgaver er det dess viktigere å ha motiverte og faglærte medarbeidere. Opplæringsloven §3-5 gir rett til å gå opp til fag-/svenneprøve uten å være lærling. L2L oppfordrer voksne ansatte til å ta fagbrev som praksiskandidat (før -§20 kandidater).

Dette gjør at bedriften kan stille sterkere ved tildeling av anbud og kontrakter. Det vil også føre til at den ansatte stiller sterkere ved en eventuell nedskjæring. Uansett så er det en "vinn - vinn" situasjon for både den ansatte og bedriften.

Vi er alle opptatt av at den enkelte skal ha faktakunnskap (know what) i det daglige arbeidet. Det er også viktig at den enkelte har prosedyrekunnskap (know how). Videre trenger alle ansatte vite noe om hvorfor en i denne bedriften jobber på en bestemt måte (know why) og aller viktigste er at ansatte bryr seg om eventuelle konsekvenser på utførelse av arbeidet (care why).

Dersom bedrifter tilbyr ansatte muligheten å fullføre et fagbrev, vil de få et enda sterkere eierforhold til arbeidet sitt og bevisstgjøring rundt daglig arbeid, og det vil i de aller fleste tilfeller øke motivasjonen, og dermed produktiviteten.

Som praksiskandidat må en dokumentere minst 25 % lengre, allsidig praksis i faget enn den fastsatte læretiden. All praksis må være opparbeidet før oppmelding kan behandles.  Videre kreves det at en er over 21 år, som nevnt har 5 år relevant arbeidserfaring, og bestått teoretisk eksamen innen faget.

  • Oppmelding til teoretisk eksamen gjøres på privatistweb.no Ved oppmelding holder det at du velger navnet på faget du skal ta eksamen i, (feks industrimontør, logistikkoperatør osv...) Fagopplæringskontoret vil fylle inn riktig kode.
  • Ved oppmelding til praktisk fagprøve skal betalt innmeldingsavgift legges ved søknaden. Giro for innbetaling og skjema for oppmelding til fag-/svenneprøve finner du på Vestland fylke sin hjemmeside.

L2L tilbyr praktisk hjelp med tilrettelegging og oppmelding til eksamen og fagprøve til både medlemsbedrifter og ansatte som ønsker å gjennomføre dette.