Forretningsidè

  • Et flerfaglig kontor som skal ha ansvar for opplæring i alle relevante fag hos medlemsbedriftene 
  • Rekruttere lærlinger og etablere læreplasser hos medlemsbedriftene, og i samarbeid med disse sørge for at den enkelte lærling får en tilfredsstillende bredde og fordypning i faget
  • Bistå med forståelse av læreplan og intern opplæringsplan
  • Bistå med nødvendig veiledning og tilrettelegging for at arbeidstakere med lengre praksis (praksiskandidat) skal kunne gjennomføre fagprøve etter gjeldene regler fra fagopplæringskontoret