Plikter

 

  • du har et klart ansvar for egen læring, altså å nå målene i læreplanen
  • du har ansvar for å møte til fastsatt tid og følge reglene på arbeidsplassen
  • du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsrutiner
  • du skal sette deg inn i reglene for hvordan melde fra om fravær (når og til hvem)
  • du plikter å ta vare på arbeidstøy, verktøy og verneutstyr som du disponerer

Les mer om plikter i opplæringloven.