Å være lærling

Egenskaper bedriftene vektlegger hos en lærling:

 • du er til å stole på, og kommer presis på jobb
 • du er interessert i faget
 • du "ser" hva som skal gjøres
 • du kan samarbeide
 • du har lavt fravær
 • du er høflig og utadvendt
 • du har gode karakterer

Noen plikter du har som lærling:

 • du har et klart ansvar for egen læring, altså å nå målene i læreplanen
 • du har ansvar for å møte til fastsatt tid og følge reglene på arbeidsplassen
 • du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsrutiner
 • du skal sette deg inn i reglene for hvordan melde fra om fravær (når og til hvem)
 • du plikter å ta vare på arbeidstøy, verktøy og verneutstyr som du disponerer

Noen rettigheter du har som lærling:

 • du har rett på en godkjent lærekontrakt (via opplæringskontor eller direkte med bedriften)
 • du har rett til en arbeidsavtale med bedriften
 • du er en ordinær arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og plikter som følge av lover og tariffavtale
 • du har rett på tilpasset opplæring / intern opplæringsplan
 • du har rett til faglig vurdering / oppfølging hvert halvår
 • du har rett til å bli meldt opp til fagprøve
 • du har rett til lån og stipend (må ha godkjent lærekontrakt før du kan søke, sjekk ut www.lånekassen.no)

Les mer om rettigheter og plikter i opplæringloven.