Lønn

 

Som lærling/lærekandidat har du rett til lønn (og feriepenger) Lønnen bestemmes mellom partene i arbeidslivet (feks. LO og NHO) Hvis du som lærling blir spurt om å jobbe overtid har du rett på hjelpearbeiderlønn og den overtidssatsen som bedriften bruker.

Her ser du en vanlig fordeling av lærlinglønn. Det er den enkelte bedrift som bestemmer, så dette kan variere fra bedrift til bedrift og lengde på læreløp:

  • 1. halvår: 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
  • 2. halvår: 40% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
  • 3. halvår: 50% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
  • 4. halvår: 80% av en nyutdannet fagarbeiders lønn  
Læreløp 2+2 (2 år skole og 2 år i lære) 1 år opplæring og 1 år verdiskaping, dette fordeles over 2 år som lærling i bedrift
Læreløp 1+3 (1 år skole og 3 år i lære) 2 år opplæring og 1 år verdiskaping, dette fordeles over 3 år som lærling i bedrift
Læreløp 0+4 (4 år i lære) 3 år opplæring og 1 år med verdiskaping, dette fordeles over 4 år som lærling i bedrift
Det kalles verdiskapning fordi det forventes at du som lærling er mer selvstendig og produktiv siste året i lære.

Verdiskapning hjemmeside2