Lønn

Som lærling har du rett til lønn (og feriepenger)

Lønnen bestemmes mellom partene i arbeidslivet (feks. LO og NHO)

En modell som kan brukes, men vil variere fra bedrift til bedrift og lengde på læretid:

  • 1. halvår: 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
  • 2. halvår: 40% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
  • 3. halvår: 50% av en nyutdannet fagarbeiders lønn
  • 4. halvår: 80% av en nyutdannet fagarbeiders lønn