Mobbeombud

Hvis du opplever at du ikke har det greit i læreforholdet kan du kontakte mobbeombudet