Rettledningstjeneste

Hvis du har utfordringer i læreløpet kan du kontakte rettleiingstenesta