Filmer

Studio Vestland - 2019 Flere velger yrkesfag!

Studio Vestland - 2018 Norge trenger flere flink fagarbeidere i fremtiden!

Vestlandsrevyen - Historien om Øyvind som til slutt fikk seg læreplass via L2L hos Norvalves i CNC faget. Det hører med til historien at Øyvind fikk bestått meget på fagprøven sin november 2018. Han fikk tilbud om å fortsette i bedriften, noe han takket ja til.

Reklamefilm (Ordningen med kr 50.000,- gjelder ikke lenger)