Visjon

"Alle fortjener et fagbrev"

Fagbrev til ansatte i L2L sine medlemsbedrifter