Alle fortjener et fagbrev

L2L er en ideell stiftelse som fungerer som bindeledd mellom skole, bedrift og fylkeskommune!
Vi hjelper lærlinger/lærekandidater, praksiskandidater og lærebedrifter på vei til fagbrev og karriere i yrkesfag.