Lærling / lærekandidat

I løpet av læretiden vil både lærling og lærekandidat ha individuell oppfølging gjennom L2L

Lærling er en som har skrevet lærekontrakt med mål om å ta fag- eller svenneprøve. Opplæringen skjer i bedrift etter mål fra Vg3 læreplanen i lærefaget, og det utarbeides en individuell opplæringsplan som inneholder alle kompetansemålene.
 
Lærekandidat er en som har skrevet opplæringskontrakt med mål om å ta kompetanseprøve. Det vil utarbeides en individuell opplæringsplan med heile eller deler av Vg3 læreplanen. Opplæringen og kompetanseprøven fører fram til kompetansebevis, som vil vise hvilken opplæring som er gjennomført. Kompetanseprøve er en mindre omfattende prøve enn fag-/ svenneprøve.