Q&A for lærlinger

Hva som forventes av deg i læretiden

I følge opplæringsloven – plikter du har som lærling

Når pliktene er oppfylt har du rett på

Som lærling får du lønn i læretiden

Som lærling kan du søke lån og stipend fra lånekassen

Hvis læretiden ikke går som forventet

Ferdig i lære, bestått fagbrev men ikke mottatt kompetansebevis

Når får jeg fagbrev «diplomet»?