Q&A for lærlinger

 • du er til å stole på, og kommer presis på jobb
 • du er interessert i faget og har lyst å lære
 • du kan samarbeide, men også jobbe selvstendig
 • du er høflig og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • du har et KLART ansvar for egen læring, altså å nå kompetansemålene i læreplanen
 • du har ansvar for å dokumentere det du har lært
 • du har ansvar for å møte til fastsatt tid og følge reglene på arbeidsplassen
 • du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsrutiner
 • du skal sette deg inn i reglene for hvordan melde fra om fravær (når og til hvem)
 • du plikter å ta vare på arbeidstøy, verktøy og verneutstyr som du disponerer
 • godkjent lærekontrakt (via opplæringskontor eller direkte med bedriften)
 • arbeidsavtale med bedriften
 • du er en ordinær arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og plikter som følge av lover og tariffavtale
 • tilpasset opplæring / intern opplæringsplan
 • faglig vurdering/ oppfølging minimum hvert halvår
 • å bli meldt opp til fagprøve

Ofte begynner en lærling på 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn første halvår og stiger til 80 % siste halvår. Det er bedriftene som bestemmer lønnen.

Lærlingordningen er lagt opp til at andre året i lære skal være verdiskaping, altså at arbeidet du som lærling gjør kan faktureres.

Hvis du som lærling blir bedt om å jobbe overtid har du rett på hjelpearbeiderlønn med de overtidssatsene bedriften forholder seg til.

Husk at lærekontrakten må være godkjent av fylket før du kan søke

Her kan du søke – Lånekassen!

Har du spørsmål eller ting du er usikker på som bedriften eller L2L ikke kan hjelpe deg med – ta gjerne kontakt med elev- og lærlingombudet

Hvis du opplever at du ikke har det greit i læreforholdet og bedriften og L2L ikke kan hjelpe kan du kontakte mobbeombudet

Hvis du har utfordringer i læreløpet som bedriften og L2L ikke kan hjelpe med, kan du kontakte rettleiingstenesta.

Trenger du noen å snakke med – Ung Leve

Tilbud hos kommunepsykologene i Øygarden kommune