Logge på Fagbrev.io

Alle lærlinger via L2L skal jobbe med den interne opplæringsplanen i Fagbrev.io

For lærlinger via L2L er det utarbeidet en avtale med Industriskolen, og det er laget teoripakker tilpasset fagprøve i de fleste lærefagene, enten du er lærling eller praksiskandidat i bedriften.