Bli lærebedrift?

For en engangsavgift på kr. 5000,- vil din bedrift være medlem hos L2L

  • Tilbyr bedriftene motiverte og dyktige lærlinger og lærekandidater
  • Oppretter lærekontrakter og opplæringskontrakter, melder opp lærlingen/lærekandidaten til fagprøve/ kompetanseprøve ved endt opplæring
  • Tett oppfølging av lærlinger/lærekandidater i hele læreperioden
  • Rådgivning og hjelp hvis læreforholdet ikke går som planlagt
  • Elektronisk intern tilpasset opplæringsplan – Fagbrev.io
  • Lærlinger har tilgang til digital teori i fag som hører inn under Norsk Industri
  • Markedsføring av lærefagene, samt holde virksomheten à jour med utviklingen i fagene
  • Tilbyr bistand i forbindelse med utvelgelse og ansettelse av lærlinger/lærekandidater
  • Hjelper ansatte som ønsker å ta fagbrev (praksiskandidater) med tilrettelegging og oppmelding til eksamen og fagprøve
  • Profilering av bedriften blant annet ved deltagelse på messer, skolebesøk, diverse foredrag og på sosiale medier
Vi ønsker mer informasjon: