Personvernerklæring

Ansvarlig for siden

Live2Learn flerfaglig opplæringskontor (L2L),
org.nr. 991 275 371 med kontoradresse
Trollhaugmyra 15
5353 Straume
er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med teknisk og redaksjonell drift, utvikling og vedlikehold av l2l.no.

Firmaet Lingo Access AS er vår leverandør av nettstedsløsning (hjemmeside) og er databehandler. Microsoft leverer e-posttjenester og er databehandler. Dropbox leverer lagringstjenester og er databehandler.

Henvendelser via e-post, telefon, nettstedet eller post

Ved henvendelser behandles og lagres grunnleggende kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer samt selve henvendelsen. L2L ber ikke om / behandler ikke sensitive personopplysninger.

Formålet med behandling og lagring av nevnte opplysninger er håndtering av henvendelsen samt eventuell oppfølging så lenge det består beretigget interesse.

Søknadsportal

Praktisk Utdanning AS er databehandler og leverer søknadsportalen Søknad.Fagbrev.io.

  • Søknaden i sin helhet vil distribueres til aktuelle lærebedrifter
  • Søknaden slettes 3 måneder etter søknaden er avslått, eller når læretiden er startet
  • Ellers beholder L2L søknaden til 1. november, da blir alle søknader slettet

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler brukes for å få nettstedet til å fungere og for å forbedre brukeropplevelsen. Se egen informasjon om informasjonskapsler.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Innhold på dette nettsetedet kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Lenker på l2l.no kan sende deg videre til andre nettsteder. Disse nettstedene kan ha andre regler for personvern enn det som er oppgitt

Deling og oppbevaring av opplsyninger

Opplysninger gitt på nettstedet brukes kun til tiltenkt formål og deles ikke med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å behandle henvendelsen/søknaden eller pga. lovpålagte krav.

Se egen erklæring for informasjon angående informasjonskapsler.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg

Du kan be om å få et sammendrag som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.