Kurs for faglige ledere og instruktører

Målet med kurset er å gjøre de som jobber med lærlinger og lærekandidater tryggere i rollen som rettledere.

Her kan du melde deg på neste ledige kurs